Loading...

VinaURL là gì?

VinaURL là một công cụ hoàn toàn miễn phí, là nơi bạn có thể rút gọn liên kết, ngoài việc miễn phí, bạn còn được trả tiền. Vì vậy, bây giờ bạn có thể kiếm tiền ở nhà, khi quản lý và bảo vệ liên kết của bạn.

Rút gọn liên kết và kiếm tiền

Đăng ký tài khoản chỉ trong 1 phút. Sau đó bạn có thể bắt đầu rút gọn và chia sẻ các liên kết với gia đình và bạn bè của bạn để kiếm tiền.